Zie je bent al vrij, Hans Knibbe

 

 

Uit: Zie, je bent al vrij! - Hans Knibbe - pagina 11 en 12

 

Het is mogelijk om een bron van geluk aan te boren in onszelf. Die bron is niet in ‘iets’ gelegen, maar ontsluit zich als we -voorbij alle vormen - in de openheid van Zijn rusten. Behalve geluk vinden we daar ook vrijheid, sensitiviteit en schoonheid. Dit geeft ons leven diepte en waardigheid.

 

Door regelmatig te ‘rusten in Zijn’ worden we meester van ons leven. In plaats van hulpeloos meegesleept te worden door onze gevoelens, gedachten en reactiepatronen, vinden we een vrije en autonome ruimte in onszelf die onaangedaan is door alle wederwaardigheden; zoals een spiegel nooit onder de indruk is van wat daarin verschijnt. Hier ontspannen we, herstellen we van onze stress, ervaren we welbevinden en geluk en vinden we een ruim perspectief op wat er in ons leven plaatsvindt. Hier zijn we heel, hier zijn we ons Zelf. We zijn thuisgekomen.

 

Het is niet zo moeilijk om deze vrijheid te vinden. Onder de juiste omstandigheden en met de goede aanwijzingen kan bijna iedereen dit al snel ervaren.

We zullen deze vrijheid echter ook weer heel snel uit het zicht verliezen. De gewoontes nemen over en bedekken het licht van vrijheid, zoals wolken de zon bedekken. Daarom moeten we tijd en energie investeren om de vrije staat een kans te geven om manifest te worden in ons leven.

 

We moeten de discipline van een pad aannemen. Ons gewoontelichaam, dat wat we geworden zijn door alle ervaringen in ons leven, staat namelijk niet naar vrijheid, maar naar zelfverdediging en zelfvermeerdering. En dus zullen we keer op keer door onze Zijnsvergetelheid heen moeten breken om onze oorspronkelijke vrijheid weer te herkennen. iedere keer dat we dat doen, laten we onze gewoontepatronen vanzelf los, net zoals je in slaap alle spierspanning loslaat. We ervaren dan een welbevinden en verrukking die zijn weerga niet kent. Maar daarmee worden ook onderdrukte gevoelens en neigingen losgeweekt die ons psychologisch evenwicht verstoren. Het is alsof het licht in ons feller gaat schijnen en daarmee ook allerlei duistere kanten aan het licht brengt.

 

Het is een zegen als je zo’n openingsproces kunt aangaan in een context van een pad waar de leraar, leer en medereizigers jou kunnen steunen en corrigeren. Het pad is de baarmoeder van vrijheid. Hier ontdek je wie je bent en wat je wilt. Dit vormt het mystieke hart van de Zijnsgeoriënteerde benadering: een moderne, westerse, op het huidige leven gerichte vorm van spirituele levenskunst.