Coaching voor geadopteerden

Richt je op de rijkdom en compleetheid van wie je bent


 

Als je geadopteerd bent, is er vaak een groot verlangen op zoek te gaan naar je roots. Toch blijkt dit niet altijd alle vragen te beantwoorden of het de voldoening te geven waar je op gehoopt had. In letterlijke zin wil je weten waar jouw wortels liggen en wil je weten waarom je bent afgestaan. Maar in bredere zin is het een zoektocht naar jezelf: wie jij bent, naar je identiteit, naar waar je hart ligt of wat je plek is. 

 

Bij mijn geboorte ben ik afgestaan ter adoptie. Hoewel ik normaal opgroeide in een gezin, ervoer ik ook een gemis, was er een gevoel van anders-zijn en zocht ik naar mijn plek in de wereld. Door Zijnsoriëntatie ontdekte ik dat ik nooit van huis ben weg geweest, dat mijn vrije aard ongeschonden en compleet is. Ik leerde dat ik bij gevoelens van pijn en verlating vanuit vrijheid, volwassenheid en ruimte aanwezig kon zijn. Dat daar ook juist verlangen, wijsheid en eigenheid in zitten.

In de zijnsgeoriënteerde coaching maak je contact met wie je bent voorbij je geschiedenis. Je oriënteert je op wie je nu bent, los van het verleden, in plaats van op wie je geworden bent op basis van je geschiedenis. Tegelijkertijd kun je met liefde en respect aanwezig zijn bij dat wat er is aan kwetsuren en worstelingen.

 

Je maakt je los van beperkende gewoontes en ontwikkelt nieuw creatief gedrag. Zo doorzie je bv hoe moeilijkheden in je huidige relaties herhalingen zijn van je verleden.

In de frisheid van het hier en nu kun je vrijheid gaan vormgeven in relaties, werk, je dagelijks leven.

 

Lees meer over mijn eigen adoptie-zoektocht in mijn blog...

 


geadopteerd