Coaching voor geadopteerden


Als je geadopteerd bent, is er vaak een groot verlangen op zoek te gaan naar je roots. Toch blijkt dit niet altijd alle vragen te beantwoorden of het de voldoening te geven waar je op gehoopt had. In letterlijke zin wil je weten waar jouw wortels liggen en wil je weten waarom je bent afgestaan. Maar in bredere zin is het een zoektocht naar jezelf: wie jij bent, naar je identiteit, naar waar je hart ligt of wat je plek is. En zeker als je geadopteerd bent, zijn dit terugkerende thema's die je kunt tegenkomen in je werk, relaties of andere levensgebieden.

 

Bij mijn geboorte ben ik afgestaan ter adoptie. Hoewel ik normaal opgroeide in een gezin, ervoer ik ook een gemis, was er een gevoel van anders-zijn en zocht ik naar mijn plek in de wereld. Door Zijnsoriëntatie ontdekte ik dat ik nooit van huis ben weg geweest, dat mijn vrije aard ongeschonden en compleet is. Ik leerde dat ik bij gevoelens van pijn en verlating vanuit vrijheid, volwassenheid en ruimte aanwezig kon zijn. Dat daar ook juist verlangen, wijsheid en eigenheid in zitten.

In zijnsgeoriënteerde coaching maak je contact met wie je bent voorbij je geschiedenis. Je oriënteert je op wie je nu bent, los van het verleden, in plaats van op wie je geworden bent op basis van je geschiedenis. Van daar uit kun je met liefde en respect aanwezig zijn bij dat wat er is aan kwetsuren en worstelingen.

 

Je landt in jouw eigen liefdevolle basis, die er altijd is. Het geeft je een nieuwe kijk op je leven die minder bepaald wordt door wat je hebt meegemaakt, maar geënt is in oorspronkelijke wijsheid en basale goedheid. Dan kun je keuzes maken, die passen bij wie jij echt bent. Stappen zetten die je misschien wel nooit had durven zetten, vol vertrouwen je hart volgen. 

 

Lees meer over mijn eigen adoptie-zoektocht in mijn blog...